Architectuur

Het ontwerp van de 7 woningen is van STOL Architecten uit Lisse. Wat inspireerde hen, waar lagen de uitdagingen en hoe hebben ze ervoor gezorgd dat de woonkwaliteit voorop staat? 

Locatie 

De Does is een belangrijk overblijfsel uit de vroege waterstaatkundige geschiedenis van Holland. Ten oosten van de planlocatie ligt het oude en goed bewaarde slagenlandschap tussen Leiderdorp en Koudekerk; één van de weinige plekken in Zuid-Holland waar de rol van de Oude Rijn als vroegmiddeleeuwse ontginningsas nog beleefbaar is.  

De Hoofdstraat vormt het historische dorpslint van Leiderdorp, gelegen op de noordelijk Rijnoever. Oorspronkelijk een boerderijlint met een dorpskern ter hoogte van de kerk, is het lint in de loop van de 19e en 20e eeuw verdicht doormiddel van de bouw van woonhuizen. 

Aan de zuidzijde, op zeer korte afstand van het plangebied, stroomt de Oude Rijn. Uniek aan deze zijde van de Rijn is het openbaar toegankelijke Jaagpad vanwaar de sfeer van de Oude Rijn optimaal beleefd kan worden.    

De 7 woningen zijn verdeeld over twee locaties in het Oude Dorp. Op een bijzondere plek, nabij het kruispunt van de Does en de Hoofdstraat, worden 3 watervilla's en een brugwachtersonderkomen gerealiseerd. De 4 waterwoningen worden gerealiseerd direct aan de Hoofdstraat. 

Architectuur 

Met de architectuur van de 7 woningen en het brugwachtersonderkomen beogen we een karakteristieke en traditionele uitstraling welke goed aansluit op de als cultuurhistorisch waardevol bestempelde omgeving. Daaraan hebben we o.a. invulling gegeven door te kiezen voor materialen met een traditionele en duurzame uitstraling. De samenhang in materialisatie geeft het plan een rustige uitstraling waarmee het zich goed voegt in de omgeving van deze prachtige plek.  

Watervilla's 

Het plan voor de 3 villa’s bestaat uit twee geschakelde villa’s aan de Hoofdstraat en een vrijstaande villa direct grenzend aan de Does. De bebouwing sluit aan op de historische ruimtelijke structuur van de omgeving. De villa's worden uitgevoerd in metselwerk met donkere plint en een warme roodbruine steen. Ze krijgen een dakbedekking van keramische pannen, een traditioneel blauw gesmoorde pan die goed past bij de omgeving. 

De twee geschakelde villa’s aan de Hoofdstraat hebben een individueel beeld dat wordt bekrachtigd door de twee dwarskappen en het verspringen van de voorgevellijn ten opzichte van de bestaande bebouwing. Hiermee sluiten de villa's goed aan op de karakteristiek van de bestaande bebouwing.  

De vrijstaande villa aan de Does, een woning van één bouwlaag met kap, manifesteert zich ten opzichte van de twee geschakelde villa's aan de Hoofdstraat als een bescheiden volume. Daarmee sluit de vrijstaande villa qua volume goed aan op de bestaande bebouwing in de Hoofdstraat.  

Kenmerkend voor de kades langs de Does is dat deze in een vloeiende lijn doorloopt. Met behoud van de herkenbaarheid van deze vloeiende lijn zijn er voor de drie villa’s twee havenkommen gerealiseerd zodat er privé boten aangemeerd kunnen worden.   

Brugwachtersonderkomen 

Op de kade, direct grenzend aan de oostzijde van de Doesbrug, wordt naast de twee geschakelde villa’s een klein brugwachtersonderkomen gerealiseerd. De Doesbrug wordt van daaruit traditioneel bediend vanaf april tot en met oktober. Dit geeft de plek kwaliteit en uitstraling in relatie tot de historische Doesbrug en het bestaande bebouwingslint.  

Waterwoningen 

De 4 waterwoningen komen in het korte stukje Hoofdstraat gelegen in de Huis ter Doespolder. Dit deel is deels bebouwd met woonhuizen maar wordt ook gekenmerkt door (voormalige) bedrijfsbebouwing. Daarmee is het bebouwingskarakter meer gemengd dan in het overige deel van de Hoofdstraat. Het deel vormt zodoende de overgang tussen het meer verstedelijkte deel en het meer agrarische deel van de noordelijke Rijndijk. 

Stedenbouw 

De positie van de woningen is onderscheidend ten opzichte van de belendingen door de sterk terug liggende rooilijn, in overeenstemming met de terug liggende rooilijn van de voormalige bebouwing op deze plek. Het is kenmerkend voor dit gedeelte van de Hoofdstraat waar de rooilijn per bouwblok is afgestemd en veelal de straat volgt.  

De woningen hebben een volume van twee bouwlagen met een kap en sluiten daarmee qua maat en schaal goed aan op de omliggende bebouwing. Alle woningen zijn voorzien van een tuitgevel. Daarmee krijgen de woningen een duidelijk individueel karakter in het straatbeeld. Toch hebben ze onderling een sterke verwantschap qua hoofdvorm en worden ze alle vier uitgevoerd in metselwerk met donkerbruine plint. Daarboven wordt met drie verschillende metselwerktinten invulling gegeven aan de individuele uitstraling van de woningen. De dakbedekking bestaat uit keramische pannen, een vlakke pan met een eigentijdse uitstraling die goed passen bij de omgeving. Daarnaast zijn er per woning subtiele verschillen gemaakt in de detaillering van de waterslagen, luifels en kozijnomkaderingen. De woningen zijn als het ware familie van elkaar.  

Aan de achterzijde grenzen de woningen met de tuinen aan een watergang die in verbinding staat met de Does. In deze watergang worden insteekhavens gemaakt waardoor de woningen de mogelijkheid hebben om hier een privé boot aan te meren. 


Stol Architecten


Website


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring